Olje za vakumirne črpalke – Vacuum Pump Oil – ISO 32

Primerno mazivo za vse vrste vakumirnih črpalk (eno in večstopenjske):

– Odlična mazljivost

– Visok indeks viskoznosti; se spremeni ob spremembi temperature

– Visoka termična, oksidacijska in hidrolitična stabilnost